Alibaba Manufacturer Directory - Suppliers, Manufacturers, Exporters & Importers
Bởi {0}
logo
Shenzhen Hwe Computer Technology Co., Ltd.
Custom manufacturer
Sản Phẩm chính: Tất cả trong một PC, máy tính để bàn, màn hình, Mini PC, SSD
Thứ tự xếp hạng2 bán chạy nhất trong Máy tính để bànSample-based customizationDesign-based customizationCompetitive OEM factoryAnnual sales US $7,700,000