Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 Other R & D, Production and Service of Product Name, Model and Specification Computer All One: The Production And Service of Storage Devices (Memory, Hard Disk, U Disk, Memory Cark, etc. ) 2017-10-26 ~ 2020-10-25 Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 CQC ISO9001 2017-10-25 ~ 2020-10-24
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CCC CCC CQC 2018-11-01 ~ 2022-11-08 Đã xác minh
CCC CCC CQC 2018-11-06 ~ 2022-08-07 Đã xác minh
CCC CCC CQC 2018-11-22 ~ 2022-11-22 Đã xác minh
CCC CCC CQC safer 2021-02-07 ~ 2025-12-30 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này